Osadza sobie stronę internetową Bootstrap w iframe

Pracuję nad aplikacją SaaS, Który w rzeczywistości zapewnia klientowi pełną stronę internetową. Klient może uzyskać dostęp do swojej strony pod adresem:
http://client.myapp.com
. Chcę jednak klientów łatwo osadzić tę stronę na swojej stronie. W tej chwili po prostu daję kod osadzający iframe Z arkusza stylów, aby zresetować pola tagów body.


<head>
<style type="text/css">
html { overflow: auto; }
html, body, div, iframe { margin: 0px; padding: 0px; height: 100%; border: none; }
iframe { display: block; width: 100%; border: none; overflow-y: auto; overflow-x: hidden; }
</style>
</head>
<body>
<iframe frameborder="0" height="100%" id="myapp" marginheight="0" marginwidth="0" name="myapp" scrolling="auto" src="[url=https://client.myapp.com"]https://client.myapp.com"[/url] width="100%"></iframe>
</body>


Jednak gdy obejmują iframe, Strona nie reaguje już. Jak mogę odgrywać reakcję na stronie internetowej źródłowej iframe /lub inny sposób, który możesz zaoferować/ ?
Zaproszony:

Bronisław

Potwierdzenie od:

Więc znalazłem dwa rozwiązania tego problemu:

Decyzja 1:


<head>
<meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"/>
<style>body { margin: 0px; } .embed-container { position: relative; padding-bottom: 100%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; min-height: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }</style>
</head>
<body>
<div class="embed-container"><iframe src="[url=https://client.myapp.com"]https://client.myapp.com"[/url] style="border:0;"></iframe></div>
</body>


Decyzja 2:


<head>
<meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"/>
<script src="[url=https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>]https://code.jquery.com/jquery ... gt%3B[/url]
/* Using [url=http://npr.github.io/responsiveiframe/]http://npr.github.io/responsiveiframe/[/url] */
<script src="jquery.responsiveiframe.js"></script>
<script type="text/javascript">
$/function// {
$/'iframe'/.responsiveIframe/{xdomain: '*'}/;
}/;
</script>
<style>
body {
margin: 0;
}
</style>
</head>
<body>
<iframe src="[url=https://client.myapp.com"]https://client.myapp.com"[/url] style="border:0; width: 100%; height: 100%;"></iframe>
</body>


Nadal wydaje się, że oboje działają idealnie jak przeglądarka pulpitu /Chrome, Firefox/, I na moim telefonie komórkowym /Android 4/

Kazimierz

Potwierdzenie od:

Dodaj coś takiego


@media screen and /min-width: 768px/ {
iframe{
min-width:768px;
}
}

@media screen and /min-width: 992px/ {
iframe{
min-width:992px;
}
}

@media screen and /min-width: 1200px/ {
iframe{
min-width:1200px;
}
}


W twoim pliku. css.

Te prośby media prowadzić do tego, że szerokość iframe Zbiega się z szerokością ekranu zawierającego.

Ryszard

Potwierdzenie od:

Upewnij się, że używasz:
<meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"/>

W tytule iframes.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się