Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Application_End global.asax


Czy ktoś może mi powiedzieć, kiedy Application_End jest wyzwalany w cyklu życia aplikacji? Czy po zakończeniu wszystkich sesji Application_End rozpocznie się automatycznie? + Czy są jakieś inne powody, dla których można wywołać Application_End?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Zdarzenie
application_end
jest głównie wyzwalane, gdy pula usług IIS jest ponownie używana lub gdy sama aplikacja jest usuwana. Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że zmiana zależnego pliku (np. Web.config) spowoduje ponowne załadowanie aplikacji, co wywoła zdarzenie application_end po jej zamknięciu.
Zwracam uwagę, że jedyny przypadek, jaki znalazłem, kiedy zdarzenie kończenia aplikacji uruchamia się po przekroczeniu limitu czasu ostatniej sesji użytkownika, znajduje się w starej dokumentacji z 2001 roku. Nie jestem pewien, czy to kryterium nadal obowiązuje.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Application_End działa po zakończeniu procesu roboczego ASP.NET. Zwykle ma to miejsce po skonfigurowanym okresie nieaktywności lub po zamknięciu lub ponownym uruchomieniu usług IIS (lub skojarzonej puli aplikacji).
W przypadku uruchamiania w usługach IIS 6.0 limit czasu bezczynności jest konfigurowany za pomocą ustawień puli aplikacji w Menedżerze usług internetowych (limit czasu bezczynności na karcie Wydajność). We wcześniejszych wersjach usług IIS można to ustawić w pliku machine.config (idleTimeout w ramach processModel).

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się