Błąd: moduł [$ injector: nomod] „ui.bootstrap” jest niedostępny! Błąd pisowni [...]


Mam tutaj ten problem i nadal nie mam spójnego rozwiązania tam szukającego. Prowadzę projekt Java z Angularem na frontendzie i próbuję zaimplementować funkcję autouzupełniania za pomocą ui-bootstrap, ale zawsze otrzymuję ten błąd.
Uncaught Error: [$injector:modulerr] Failed to instantiate module textChangrApp due to: Error: [$injector:modulerr] Failed to instantiate module ui.bootstrap due to: Error: [$injector:nomod] Module 'ui.bootstrap' is not available! You either misspelled the module name or forgot to load it. If registering a module ensure that you specify the dependencies as the second argument. [url=http://errors.angularjs.org/1.3.0-rc.4/]http://errors.angularjs.org/1.3.0-rc.4/[/url]$injector/nomod?p0=ui.bootstrap
at [url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:80:12]http://localhost:8080/bower_co ... 80:12[/url]
at [url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:1787:17]http://localhost:8080/bower_co ... 87:17[/url]
at ensure ([url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:1711:3]http://localhost:8080/bower_co ... 711:3[/url]8)
at module ([url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:1785:1]http://localhost:8080/bower_co ... 785:1[/url]4)
at [url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:4024:22]http://localhost:8080/bower_co ... 24:22[/url]
at forEach ([url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:330:2]http://localhost:8080/bower_co ... 330:2[/url]0)
at loadModules ([url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:4008:]http://localhost:8080/bower_co ... 4008:[/url]5)
at [url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:4025:40]http://localhost:8080/bower_co ... 25:40[/url]
at forEach ([url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:330:2]http://localhost:8080/bower_co ... 330:2[/url]0)
at loadModules ([url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:4008:]http://localhost:8080/bower_co ... 4008:[/url]5) [url=http://errors.angularjs.org/1.3.0-rc.4/]http://errors.angularjs.org/1.3.0-rc.4/[/url]$injector/modulerr?p0=ui.bootstrap&p…2F%2Flocalhost%3A8080%2Fbower_components%2Fangular%2Fangular.js%3A4008%3A5)
at [url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:80:12]http://localhost:8080/bower_co ... 80:12[/url]
at [url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:4047:15]http://localhost:8080/bower_co ... 47:15[/url]
at forEach ([url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:330:2]http://localhost:8080/bower_co ... 330:2[/url]0)
at loadModules ([url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:4008:]http://localhost:8080/bower_co ... 4008:[/url]5)
at [url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:4025:40]http://localhost:8080/bower_co ... 25:40[/url]
at forEach ([url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:330:2]http://localhost:8080/bower_co ... 330:2[/url]0)
at loadModules ([url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:4008:]http://localhost:8080/bower_co ... 4008:[/url]5)
at createInjector ([url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:3948:1]http://localhost:8080/bower_co ... 948:1[/url]1)
at doBootstrap ([url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:1480:2]http://localhost:8080/bower_co ... 480:2[/url]0)
at bootstrap ([url=http://localhost:8080/bower_components/angular/angular.js:1501:1]http://localhost:8080/bower_co ... 501:1[/url]2) [url=http://errors.angularjs.org/1.3.0-rc.4/]http://errors.angularjs.org/1.3.0-rc.4/[/url]$injector/modulerr?p0=textChangrApp&…F%2Flocalhost%3A8080%2Fbower_components%2Fangular%2Fangular.js%3A1501%3A12) angular.js:80(anonymous function) angular.js:80(anonymous function) angular.js:4047forEach angular.js:330loadModules angular.js:4008createInjector angular.js:3948doBootstrap angular.js:1480bootstrap angular.js:1501angularInit angular.js:1395(anonymous function) angular.js:24904trigger angular.js:2715eventHandler angular.js:2986//index.html
<head>
<!-- ... -->
<script src="../bower_components/angular-bootstrap/ui-bootstrap-tpls.js"></script>
<script src="../bower_components/angular/angular.js"></script>
<script src="../bower_components/angular-aria/angular-aria.js"></script>
<script src="../bower_components/angular-animate/angular-animate.js"></script>
<script src="../bower_components/hammerjs/hammer.js"></script>
<script src="../bower_components/angular-material/angular-material.js"></script>
</head>
//app.js
angular
.module( 'textChangrApp', [ 'ngAnimate', 'ngMaterial','directive.g+signin', 'ui.bootstrap'])

Wydaje mi się, że podczas importowania coś musi być nie tak w moim
& < head & >
, ponieważ do tej pory działało dobrze, a teraz uległo awarii. Mam nadzieję, że możesz mi trochę pomóc.
Podziękować.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Musisz załadować moduł ui.bootstrap

po

angularjs.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Innym sposobem zainstalowania tego jest altana, a oto instrukcje.
Dodaj następujące 2 pakiety do bower.json w swoim katalogu.
"bootstrap": "*",
"angular-bootstrap": "*",

https://i.stack.imgur.com/mG2xJ.png
Uruchom
aktualizację bower
z katalogu
Dodaj moduł
ui.bootstrap
do angular, jak pokazano poniżej.
https://i.stack.imgur.com/Z9rf1.png
Przesuń go w zasięgu wzroku, aby bootrap działał
CSS
<link rel="stylesheet" href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">

JS
<script src="bower_components/angular-bootstrap/ui-bootstrap-tpls.min.js"></script>
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Po kątowym należy dołączyć następujące elementy. Min ....
<script src="..//ui-bootstrap-custom-tpls-0.12.0.min.js" type="text/javascript"></script>

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się