Manipulacja stylem w wierszu za pomocą angular nie działa w IE


Chciałem ustawić pozycję div na podstawie wartości zwracanej funkcji w kontrolerze kątowym
Poniższy kod działa dobrze w FireFox i Chrome, ale w przeglądarce internetowej
{{position ($ index)}}%
jest interpretowany jako literał ciąg znaków i dlatego nie ma żadnego wpływu
<div ng-repeat="item in items" style="left:{{position($index)}}%">

Oto przykład tego problemu:
var app = angular.module('app', []);app.controller('controller', function($scope) { $scope.items=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]; $scope.position=function(i){
var percent =[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70];
return percent[i+1];
}
});

I tu


Fiddle

http://jsfiddle.net/mx4w6uxz/
do demonstracji
Czy ktoś ma jakieś sugestie, jak naprawić sytuację?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Musisz użyć

ng-style
https://docs.angularjs.org/api ... Style
zamiast stylu, w przeciwnym razie niektóre przeglądarki, takie jak
IE
, usuwają nieprawidłowe wartości atrybutów stylu (posiadanie
{{}}
itp. czyni je nieprawidłowymi) nawet zanim angular będzie w stanie renderuj to. Używając
ng-style
angular oceni wyrażenie i doda do niego wbudowane atrybuty stylu.
<div ng-repeat="item in items" ng-style="{left: position($index) + '%'}">

Ponieważ i tak obliczasz pozycję, możesz również dodać
%
z
position
i przesłać go. Pamiętaj również, że wywołanie funkcji w ng-repeat wywoła tę funkcję w każdym cyklu skrótu, więc możesz uważać, aby nie wykonywać zbyt intensywnych operacji wewnątrz metody.
<div ng-repeat="item in items" ng-style="{left: position($index)}">{{item}}

i wróć
return percent[i+1] + "%";

Demonstracja
http://jsfiddle.net/ct7y2dv4/
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Jeśli chcesz użyć wyrażenia kątowego
{{}}
bind, tak jak zwykłego atrybutu stylu, takiego jak
style = "width: {{someScopeVar}}"
,
użyj
ng-attr-style

,

i będzie działał dobrze na IE (i oczywiście inni są mądrzejsi) :)
Sprawdź mój

jsFiddle
http://jsfiddle.net/0s4twkhv/2/... testowane z Angular JS 1.4.8
tutaj pokazałem użycie
style
,
ng-style
i
ng-attr-style

W HTML

<div ng-app="app">
<div ng-controller="controller"> <div style="background:{{bgColor}}">
This will NOT get colored in IE
<div ng-attr-style="background:{{bgColor}}">
But this WILL get colored in IE
<div ng-style="styleObject">
And so is this... as this uses a json object and gives that to ng-styleIP

var app = angular.module('app', []);app.controller('controller', function($scope) { $scope.bgColor = "yellow"; 
$scope.styleObject = {"background": "yellow"};
});
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Tak, Styl NG będzie działać, aby rozwiązać ten problem. Możesz użyć konwencjonalnego stylu za pomocą
Terrary Operator
.

HTML

:
<div ng-style="{'display':showInfo?'block':'none'}">

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się