Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

ios: jak uzyskać indeks aktualnej strony? UIscrollView


Chcę poznać indeks aktualnie przewijanej strony w UIScrollView. Przeszukałem wiele witryn, ale żadna nie pomogła.
Wszelkie sugestie są bardzo mile widziane.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Spróbuj
//Horizontal
NSInteger pagenumber = scrollView.contentOffset.x/scrollView.bounds.size.width;
//Vertical
NSInteger pagenumber = scrollView.contentOffset.y/scrollView.bounds.size.height;
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Dla tych, którzy potrzebują kodu (swift), UIScrollViewDelegate zapewnia metodę wykorzystującą poziomy przykład z góry
func scrollViewDidEndDecelerating(scrollView: UIScrollView) {
print("END Scrolling \(scrollView.contentOffset.x/scrollView.bounds.size.width)")
index = Int(scrollView.contentOffset.x/scrollView.bounds.size.width)
}
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Użyj właściwości
contentOffset
, która zwraca
CGSize
, czyli przesunięcie zawartości w
UIScrollView
.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

niektóre obliczenia matematyczne mogą uzyskać numer strony indeksowej
Wysyłam kod wyłącznie w celach informacyjnych. Ja to zrobiłem.
-(void)KinarafindingSelectedCategory:(UIScrollView*)scrollView{
for (UIView *v in scrollView.subviews)
{
if ([v isKindOfClass:[UIButton class]])
{
UIButton *btn=(UIButton*)v; float x1=scrollView.contentOffset.x+(([UIScreen mainScreen].bounds.size.width/2)-(btn.frame.size.width/2));
float x2=scrollView.contentOffset.x+(([UIScreen mainScreen].bounds.size.width/2)+(btn.frame.size.width/2));
float BtnMidPoint=btn.frame.origin.x+(btn.frame.size.width/2);
if(BtnMidPoint >= x1 && BtnMidPoint <= x2)
{
if(scrollView==KinaraCategory)
{
KinaraSelectedCategoryName=btn.titleLabel.text;
KinaraSelectedCategoryID=btn.tag;
NSLog(@"Selected Category Tag : %d",KinaraSelectedCategoryID);
NSLog(@"Selected Category Name : %@",KinaraSelectedCategoryName);
}
else if(scrollView==KinaraSubCategory)
{
KinaraSelectedSubCategoryID=btn.tag;
KinaraSelectedSubCategoryName=btn.titleLabel.text; NSLog(@"Selected SubCategory Tag : %d",KinaraSelectedSubCategoryID);
NSLog(@"Selected SubCategory Name : %@",KinaraSelectedSubCategoryName);
}
break;
}
}
}}

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się