JSF 2 ValueechangeListener na polu wyboru działa tylko przy usuwaniu zaznaczenia pola wyboru


<a4j:ajax render="tree">
<h:selectBooleanCheckbox id="checkEntry" value="#{bean.selected}" immediate="true" disabled="false" valueChangeListener="#{bean.changeActive}"/>
</a4j:ajax>

Moje pole wyboru JSF uruchamia wydarzenie "Bean.changeActive", gdy strzelam do pola wyboru z polem wyboru..But podczas ponownego sprawdzenia, nie działa
Znacznik formularza jest używany prawidłowo.
każda pomoc w tym zakresie jest mile widziana.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Nie interesuje Cię wydarzenie zmiany wartości. Jesteś zainteresowany kliknięciem. Wartość pola wyboru pozostaje taka sama. Zmienia się tylko zaznaczony stan. Jest to stan zaznaczenia, który kontroluje, czy wartość jest wysyłana, czy nie.
Zamiast tego użyj zdarzenia
click
i dołącz do niego
listener
.
<a4j:ajax event="click" listener="#{bean.changeActive}" render="tree">

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się