Znajdź i zamień określony wiersz w kolumnie


Mam tabelę w bazie danych, w której znajdują się nazwy użytkowników. Kiedy kopiuję pliki bazy danych z jednego komputera na inny, muszę ręcznie zaktualizować tę tabelę. Tabela zawiera nazwę użytkownika w następującym formacie
<domain name>\Username

domena to w zasadzie nazwa komputera lokalnego (użytkownik istnieje w systemie). To, co próbuję napisać, to proste zapytanie SQL w celu znalezienia wzorca (nazwy maszyny) i zastąpienia go nowym.
Nie jestem dobry w zapytaniach SQL. Czy możesz udostępnić przykładowy fragment? Używam SQL Server 2008
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

UPDATE table_that_contains_users
SET field_user = replace( field_user, 'OLDDOMAIN\', 'NEWDOMAIN\')

To prawda?
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Spróbuj tego stwierdzenia:
UPDATE your_table SET machine_name = REPLACE(machine_name, machine_name, 'Your New Value')

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się