Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Sprawdzanie siły hasła (jak sprawdzić warunki)


Próbuję stworzyć system, który wymaga podania hasła. Jeśli wszystko jest niższe, wyższe lub num, to pieczęć jest słaba, jeśli są to dwa warunki, to jest med, a jeśli wszystkie zostały spełnione, to jest mocna. Po prostu wydaje się nie działać.
Słabi i mocni działają, ale medium nie.
Nie wiem, gdzie popełniłem błąd.
def password(): print ('enter password')
print ()
print ()
print ('the password must be at least 6, and no more than 12 characters long')
print () password = input ('type your password ....')
weak = 'weak'
med = 'medium'
strong = 'strong' if len(password) >12:
print ('password is too long It must be between 6 and 12 characters') elif len(password) <6:
print ('password is too short It must be between 6 and 12 characters')
elif len(password) >=6 and len(password) <= 12:
print ('password ok') if password.lower()== password or password.upper()==password or password.isalnum()==password:
print ('password is', weak) elif password.lower()== password and password.upper()==password or password.isalnum()==password:
print ('password is', med) else:
password.lower()== password and password.upper()==password and password.isalnum()==password
print ('password is', strong)

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Hola

Najlepszym podejściem jest użycie wyszukiwania według wyrażeń regularnych

Oto funkcja, której obecnie używam
def password_check(password):
"""
Verify the strength of 'password'
Returns a dict indicating the wrong criteria
A password is considered strong if:
8 characters length or more
1 digit or more
1 symbol or more
1 uppercase letter or more
1 lowercase letter or more
""" # calculating the length
length_error = len(password) < 8 # searching for digits
digit_error = re.search(r"\d", password) is None # searching for uppercase
uppercase_error = re.search(r"[A-Z]", password) is None # searching for lowercase
lowercase_error = re.search(r"[a-z]", password) is None # searching for symbols
symbol_error = re.search(r"[ !#$%&'()*+,-./[\\\]^_`{|}~"+r'"]', password) is None # overall result
password_ok = not ( length_error or digit_error or uppercase_error or lowercase_error or symbol_error ) return {
'password_ok' : password_ok,
'length_error' : length_error,
'digit_error' : digit_error,
'uppercase_error' : uppercase_error,
'lowercase_error' : lowercase_error,
'symbol_error' : symbol_error,
}

EDIT:

Pod parą propozycja Łukasza tutaj jest aktualizacją specjalnego warunku sprawdzania symboli
symbol_error = re.search(r"\W", password) is None
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

password.isalnum ()
zwraca wartość logiczną, więc
password.isalnum () == hasło

jest zawsze

będzie
False
.
Po prostu pomiń część
== hasło
:
if password.lower()== password or password.upper()==password or password.isalnum():
# ...

Co więcej, to

nigdy

nie może być jednocześnie cała góra i dół, ani cała góra i cyfry, ani całość dół i wszystkie liczby, więc drugi warunek (środek) jest niemożliwy. Może powinieneś poszukać dostępności

trochę

wielkie, małe litery i cyfry?
Jest jednak jeszcze jeden problem do rozwiązania. Sprawdzasz, czy hasło to

dosłownie

- cyfrowe, składające się wyłącznie ze znaków i/lub cyfr. Jeśli chcesz tylko sprawdzić liczby, użyj
.isdigit()
http://docs.python.org/2/libra ... digit
.
Możesz chcieć przeczytać

metody ciągów
http://docs.python.org/2/libra ... ds... Istnieją wygodne metody
.islower ()
i
.isupper ()
, które możesz wypróbować, na przykład:
>>> 'abc'.islower()
True
>>> 'abc123'.islower()
True
>>> 'Abc123'.islower()
False
>>> 'ABC'.isupper()
True
>>> 'ABC123'.isupper()
True
>>> 'Abc123'.isupper()
False

Są szybsze i mniej szczegółowe, że z
password.upper () == hasło
, poniższe testy sprawdzą to samo:
if password.isupper() or password.islower() or password.isdigit():
# very weak indeed

Następną sztuczką, której chcesz się nauczyć, jest zapętlenie ciągu, abyś mógł sprawdzić poszczególne znaki:
>>> [c.isdigit() for c in 'abc123']
[False, False, False, True, True, True]

Jeśli połączysz to z funkcją
any ()
, możesz sprawdzić, czy jest

trochę

symbole będące liczbami:
>>> any(c.isdigit() for c in 'abc123')
True
>>> any(c.isdigit() for c in 'abc')
False

Myślę, że te techniki okażą się przydatne podczas testowania siły hasła.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Oto remake tego, co napisałeś:
import redef password():
print ('Enter a password\n\nThe password must be between 6 and 12 characters.\n') while True:
password = input('Password: ... ')
if 6 <= len(password) < 12:
break
print ('The password must be between 6 and 12 characters.\n') password_scores = {0:'Horrible', 1:'Weak', 2:'Medium', 3:'Strong'}
password_strength = dict.fromkeys(['has_upper', 'has_lower', 'has_num'], False)
if re.search(r'[A-Z]', password):
password_strength['has_upper'] = True
if re.search(r'[a-z]', password):
password_strength['has_lower'] = True
if re.search(r'[0-9]', password):
password_strength['has_num'] = True score = len([b for b in password_strength.values() if b]) print ('Password is %s' % password_scores[score])

Wyjście (próbka):
>>> password()
Enter a passwordThe password must be between 6 and 12 characters.Password: ... ghgG234
Password is Strong
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Szukałem również funkcji sprawdzania siły hasła i znalazłem wiele niedopracowanych sugestii. Na tej podstawie zestawiłem swoją własną funkcję.
mam nadzieję, że pomogę
def get_pw_strength( pw ): s_lc = set(['a', 'c', 'b', 'e', 'd', 'g', 'f', 'i', 'h', 'k', 'j', 'm', 'l', 'o', 'n', 'q', 'p', 's', 'r', 'u', 't', 'w', 'v', 'y', 'x', 'z'])
s_uc = set(['A', 'C', 'B', 'E', 'D', 'G', 'F', 'I', 'H', 'K', 'J', 'M', 'L', 'O', 'N', 'Q', 'P', 'S', 'R', 'U', 'T', 'W', 'V', 'Y', 'X', 'Z'])
s_dg = set(['1', '0', '3', '2', '5', '4', '7', '6', '9', '8'])
s_sp = set(['+', ',', '.', '-', '?', ':', '_', '(', ')', '*', '/', ';', '+', '!'])
pw_s = 0
pw_steps = (5, 8, 12) pw_l = len(pw)
if ( pw_l < 4 ):
return 0
for l in pw_steps :
if ( pw_l > l ):
pw_s += 1
#print "length over ", l," giving point", pw_s c_lc = c_uc = c_dg = c_sp = 0
for c in pw :
if ( c in s_lc ) :
c_lc += 1
if ( c in s_uc ) :
c_uc += 1
if ( c in s_dg ) :
c_dg += 1
if ( c in s_sp ) :
c_sp += 1
if ( c_lc + c_uc + c_dg + c_sp <> pw_l ):
#print c_lc, c_uc, c_dg, c_sp, pw_l
#raise Exception "Forbidden chracter"
return -1
charset = 0
if ( c_lc ) :
pw_s += 1
charset = len(s_lc)
if ( c_uc ) :
pw_s += 1
charset = len(s_uc)
if ( c_dg ) :
pw_s += 1
charset = len(s_dg)
if ( c_sp ) :
pw_s += 2
charset = len(s_sp)
entropy = log(pow(charset,pw_l),2) return pw_s, entropy

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się