Wyodrębnij unikalne wartości i liczby dla każdego z nich


Czy istnieje łatwy sposób na uzyskanie listy wszystkich unikatowych wartości w kolumnie wraz z informacją, ile razy ta wartość się pojawiła?
Przykładowy zbiór danych:
A
A
A
B
B
C
... wróci:
A | 3
B | 2
C | 1

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Użyj grupy:
select value, count(*) from table group by value

Użyj opcji HAVING, aby dodatkowo zmniejszyć wyniki, na przykład tylko te wartości, które występują więcej niż 3 razy:
select value, count(*) from table group by value having count(*) > 3
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

SELECT id,COUNT(*) FROM file GROUP BY id

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się