TypeError: wymagany float


Nie można umieścić obrazu, więc:
a [i] = {(- 1) ^ (i + 1) * sin (x) * ln (x)}/{i ^ 2 * (i + 1) !}
Zadanie:

Musisz znaleźć A1, A2, ..., -.

n jest naturalne i jest dane.
Oto jak próbowałem to zrobić:
import math
a=[]
k=0
p=0
def factorial(n):
f=1
for i in range(1,n+1):
f=f*i
return fdef narys(n):
x=input('input x: ') #x isn't given by task rules, so i think that is error else.
float(x)
k=(math.pow(-1,n+1)*math.sin(x)*math.log10(n*x))/(n*n*factorial(n+1))
a.append=kn=int(input('input n: '))
narys(n)
for i in a:
print(a[p])
p=p+1

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Wygląda na to, że używasz wersji Python 3.x. Wynikiem wywołania
input
jest

linia

pobierane z klawiatury, którą przekazujesz do funkcji
math.sin (...)
.
float (x)
konwertuje
x
na
float
, ale nigdzie nie przechowuje przekonwertowanej wartości, więc zmień:
float(x)

do:
x = float(x)

aby uzyskać poprawne zachowanie swojego kodu.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się