org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: brak komponentu bean o nazwie „springSecurityFilterChain” w zdefiniowanej konfiguracji opartej na języku Java


Próba rozwiązania problemu
org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: W konfiguracji opartej na Javie nie zdefiniowano żadnego komponentu bean o nazwie „springSecurityFilterChain”
.
web.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><web-app xmlns:xsi="[url=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"]http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"[/url]
xmlns="[url=http://java.sun.com/xml/ns/javaee"]http://java.sun.com/xml/ns/javaee"[/url]
xsi:schemaLocation="[url=http://java.sun.com/xml/ns/javaee]http://java.sun.com/xml/ns/javaee[/url] [url=http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"]http://java.sun.com/xml/ns/jav ... ot%3B[/url]
id="WebApp_ID" version="3.0"> <!-- The definition of the Root Spring Container shared by all Servlets and Filters -->
<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>/WEB-INF/spring/root-context.xml</param-value>
</context-param>
<!-- Creates the Spring Container shared by all Servlets and Filters -->
<listener>
<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener> <servlet>
<servlet-name>appServlet</servlet-name>
<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>contextClass</param-name>
<param-value>org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>com.examples.config.WebAppConfig</param-value>
</init-param>
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>appServlet</servlet-name>
<url-pattern>/</url-pattern>
</servlet-mapping> <!-- Spring Security -->
<filter>
<filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
<filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping> <error-page>
<error-code>404</error-code>
<location>/WEB-INF/views/error/404.jsp</location>
</error-page>
</web-app>

W oparciu o WebAppCinfig java:
@EnableWebMvc
@Configuration
@Import(value = SecurityConfig.class)
@ComponentScan(basePackages = {"com.examples"})
@ImportResource({ "classpath:spring-security-config.xml" })
public class WebAppConfig extends WebMvcConfigurerAdapter { public WebAppConfig() {
super();
} @Override
public void addViewControllers(final ViewControllerRegistry registry) {
super.addViewControllers(registry); registry.addViewController("/anonymous.html"); registry.addViewController("/login.html");
registry.addViewController("/homepage.html");
} @Bean
public ViewResolver viewResolver() {
final InternalResourceViewResolver bean = new InternalResourceViewResolver(); bean.setViewClass(JstlView.class);
bean.setPrefix("/WEB-INF/views/");
bean.setSuffix(".jsp"); return bean;
}
}

Plik SecurityConfig.java dla bezpieczeństwa:
@Configuration
@ImportResource({ "classpath:spring-security-config.xml" })
public class SecurityConfig { public SecurityConfig() {
super();
}}

I wreszcie klasa WebAppConfig.java:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans:beans xmlns:xsi="[url=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"]http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"[/url]
xmlns:beans="[url=http://www.springframework.org/schema/beans"]http://www.springframework.org/schema/beans"[/url]
xmlns="[url=http://www.springframework.org/schema/security"]http://www.springframework.org ... ot%3B[/url]
xsi:schemaLocation="
[url=http://www.springframework.org/schema/beans]http://www.springframework.org/schema/beans[/url]
[url=http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd]http://www.springframework.org ... s.xsd[/url]
[url=http://www.springframework.org/schema/security]http://www.springframework.org/schema/security[/url]
[url=http://www.springframework.org/schema/security/spring-security.xsd">]http://www.springframework.org ... gt%3B[/url] <http auto-config="true">
<intercept-url pattern="/anonymous*" access="isAnonymous()"/>
<intercept-url pattern="/login*" access="permitAll"/>
<intercept-url pattern="/**" access="isAuthenticated()"/> <form-login login-page='/login.html' login-processing-url="/perform_login"
default-target-url="/homepage.html" authentication-failure-url="/login.html?error=true"
always-use-default-target="true"/> <logout logout-url="/perform_logout" delete-cookies="JSESSIONID"
success-handler-ref="customLogoutSuccessHandler"/> </http> <beans:bean name="customLogoutSuccessHandler"
class="com.examples.config.CustomLogoutSuccessHandler"/> <authentication-manager>
<authentication-provider>
<user-service>
<user name="user1" password="pass1" authorities="ROLE_USER"/>
<user name="user2" password="pass2" authorities="ROLE_USER"/>
</user-service>
</authentication-provider>
</authentication-manager>
</beans:beans>

Teraz otrzymuję
org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: Żaden komponent bean o nazwie „springSecurityFilterChain” nie jest zdefiniowany
w podstawowym projekcie Spring Security Java, nad którym pracuję. Wszystko działa dobrze z konfiguracją adnotacji i jest doskonale przetestowane. Z jakiegoś powodu Spring generuje taki błąd podczas próby wykonania przykładu logowania w formularzu Spring Security.
Również na wiosnę-security-config.xml próbowano zmienić
& < http use-expressions = "true" & >
na
& < http auto-config = "true" & >
, ale nadal nie można rozwiązać żadnego komponentu bean o nazwie
„springSecurityFilterChain”
znalezionego wyjątku.
Jakakolwiek pomoc w tej sprawie byłaby bardzo mile widziana.
Podziękować,
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Kontener Spring próbuje znaleźć składnik springSecurityFilterChain w kontekście aplikacji, a nie w kontekście aplikacji internetowej. Zmień konfigurację zabezpieczeń wiosny, aby była uwzględniona w kontekście głównym.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Podaj minimalną konfigurację zabezpieczeń sprężynowych
http://www.springframework.org ... 0.xsd

http:// www.springframework.org/schema/security
http://www.springframework.org ... 3.xsd
http://www.springframework.org ... 3.xsd
">
<http auto-config='true'>
<intercept-url pattern="/**" access="ROLE_USER"/>
</http>

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się