Przechowywanie danych wejściowych w tablicach w języku Visual Basic


Właśnie dostałem się do Visual Basic i próbuję „przekodować” moje programy z Java do VB. Ale moim głównym problemem jest to, jak to zrobić, nie jestem zbyt dobry w składni. Przeczytałem trochę, ale jest to dla mnie trudne (powoli się uczę: P).
Edytować:
Oto kod, który próbuję:
Module Module1
Dim arrays(5) As StringSub Main()
Console.WriteLine("Enter your Names:")
For i As Integer = 0 To arrays.Length
arrays(i) = Console.ReadLine
Next i For Each arr As String In arrays
Console.WriteLine(arr)
Next
Console.ReadLine()
End Sub

Moduł końcowy
W pewnym momencie, kiedy go uruchamiam i próbuję wejść, wychodzi poza numer indeksu. I nie zapisuje danych wejściowych: P
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Ponieważ jest to tablica zerowa, musisz uzyskać długość - 1. Twoja tablica jest ustawiona na 5, więc ma 6 elementów i tablice. Długość = 6, gdzie pętla powinna wynosić od 0 do 5.
Module Module1
Dim arrays(5) As String Sub Main()
Console.WriteLine("Enter your Names:")
For i As Integer = 0 To arrays.Length - 1
arrays(i) = Console.ReadLine
Next i For Each arr As String In arrays
Console.WriteLine(arr)
Next
Console.ReadLine()
End Sub
End Module

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się