MongoDB w PHP - jak wstawiać elementy do tablicy w kolekcji?


To powinno być łatwe, ale nie mogę tego rozgryźć ... Powiedzmy, że mam kolekcję
users
i jest to pierwsza pozycja w kolekcji:
{ 
"_id" : ObjectId("4d8653c027d02a6437bc89ca"),
"name" : "Oscar Godson",
"email" : "oscargodson@xxx.com",
"password" : "xxxxxx",
"tasks" : [
{
"task" : "pick up stuff",
"comment" : "the one stuff over there"
},
{
"task" : "do more stuff",
"comment" : "lots and lots of stuff"
}
] }

Tak jak w przypadku sterownika PHP dla MongoDB poszedłbym wtedy i dodałbym kolejne "zadanie" do tablicy "zadań" w tym elemencie kolekcji
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Użyj operacji
$ push
Mongo:
$new_task = array( "task" => "do even more stuff",
"comment" => "this is the new task added");
$collection->update( array("_id" => ObjectId("4d8653c027d02a6437bc89ca")),
array('$push' => array("tasks" => $new_task)));

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się