Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Prawdziwy przykład przestrzeni nazw URL


Badam dokumentację Django, ale natknąłem się na część, której nie potrafię zrozumieć: jaki jest prawdziwy przykład wykorzystania przestrzeni nazw w prawdziwym problemie. Znam składnię, ale nie znam celu.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Zazwyczaj są one używane do umieszczania adresów URL każdej aplikacji w ich własnej przestrzeni nazw. Dzięki temu funkcja Django
reverse ()
i funkcja szablonu
{% url%}
nie zwracają nieprawidłowego adresu URL, ponieważ nazwa szablonu adresu URL została przypadkowo dopasowana w innej aplikacji.
To, co mam w pliku
urls.py
na poziomie projektu, to:
from django.conf.urls.defaults import *
from django.conf import settings
from django.contrib import admin
admin.autodiscover()urlpatterns = patterns('',
url(r'^$', 'main.views.main', name='main'),
url(r'^login$', 'django.contrib.auth.views.login', name="login"),
url(r'^logout$', 'django.contrib.auth.views.logout',
{"next_page": "/"}, name="logout"),# Admin
url(r'^admin/doc/', include('django.contrib.admindocs.urls')),
url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),)# Auto-add the applications.
for app in settings.LOCAL_APPS:
urlpatterns += patterns('',
url(r'^{0}/'.format(app), include(app + '.urls', namespace=app)),
)

Zwróć uwagę na ostatnią sekcję: przechodzi przez aplikacje, które zainstalowałem (
settings.LOCAL_APPS
to ustawienie, które dodałem, które zawiera tylko moje aplikacje; jest dodawane do
INSTALLED_APPS
, które ma inne rzeczy takie jak South) wyszukuje
urls.py
w każdym z nich i importuje te adresy URL do przestrzeni nazw nazwanej na cześć aplikacji, a także umieszcza te adresy URL w podkatalogu URL nazwanym na cześć aplikacji.
Na przykład, jeśli mam aplikację o nazwie
hosts
i
hosts/urls.py
wygląda tak:
from django.conf.urls.defaults import *urlpatterns = patterns('hosts.views',
url(r'^$', 'show_hosts', name='list'),)

Teraz mój
views.py
może wywołać
reverse („hosts: list”)
, aby uzyskać adres URL strony, która wywołuje
hosts.views.show_hosts
i będzie wyglądać jak
"/ hosts/"
. To samo dotyczy
{% url "hosts: list"%}
w szablonie. W ten sposób nie muszę się martwić o kolizję z adresem URL o nazwie „lista” w innej aplikacji i nie muszę poprzedzać każdej nazwy przedrostkiem
hosts_
.
Zauważ, że strona logowania znajduje się pod adresem
{% url "login"%}
, ponieważ nie otrzymała przestrzeni nazw.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Pomyśl, że używasz wzorca adresu URL, jak poniżej
url(r'^login/',include('app_name', name='login'))
Weź również pod uwagę, że używasz aplikacji innej firmy, takiej jak Django-RestFramework.
Korzystając z aplikacji, należy zadeklarować następujący wiersz w pliku konfiguracyjnym adresów URL projektu.
url(r'^api-auth/', include('rest_framework.urls', namespace='rest_framework'))

Teraz, jeśli sprawdzisz kod reszty struktury, znajdziesz następujący kod w pliku urls.py

urlpatterns = [
url(r'^login/$', login, login_kwargs, name='login'),
url(r'^logout/$', logout, name='logout'),
]

Użyliśmy nazwy „login” jako wzorca adresu URL w naszym projekcie i ta sama nazwa jest używana przez framework Django-rest dla jednego z ich wzorców URL. Kiedy używasz reverse ('login'), Django jest zdezorientowany.

Używamy przestrzeni nazw do rozwiązywania tego rodzaju problemów.
@register.simple_tag
def optional_docs_login(request):
"""
Include a login snippet if REST framework's login view is in the URLconf.
"""
try:
login_url = reverse('rest_framework:login')
except NoReverseMatch:
return 'log in'

Nazwy przestrzeni nazw URL Nigdy nie kolidują z innymi przestrzeniami nazw.

Wzorzec adresu URL w przestrzeni nazw można odwrócić za pomocą
reverse('namespace:url_name')
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Przestrzeń nazw używamy również w oprogramowaniu pośrednim, aby obsługiwać niektóre z nich w inny sposób
def process_response(self, request, response):
try:
if resolve(request.path).namespace == 'special_namespace':
response['Custom-Header'] = 'Custom-Value'
return response
except Resolver404:
return response

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się