Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Scalaj kolumny nagłówka GridView Wiele nagłówków ASP.NET


protected void GrdLeaveMaster_RowCreated(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Header)
{
GridView HeaderGrid = (GridView)sender;
GridViewRow HeaderGridRow =
new GridViewRow(2, 2, DataControlRowType.EmptyDataRow,
DataControlRowState.Insert);
TableCell HeaderCell = new TableCell();
HeaderCell.Text = "PaidLeave";
HeaderCell.ColumnSpan = 2;
HeaderGridRow.Cells.Add(HeaderCell); HeaderCell = new TableCell();
HeaderCell.Text = "accumulated";
HeaderCell.ColumnSpan = 2;
HeaderGridRow.Cells.Add(HeaderCell); GrdLeaveMaster.Controls[0].Controls.AddAt(0, HeaderGridRow);
}
}

Chcę, aby tytuł nie pojawiał się w pierwszej kolumnie, pojawia się w drugiej kolumnie
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

TableCell HeaderCell = new TableCell();
HeaderCell.Text = "";
HeaderCell.ColumnSpan = 1;
HeaderGridRow.Cells.Add(HeaderCell);TableCell HeaderCell = new TableCell();
HeaderCell.Text = "PaidLeave";
HeaderCell.ColumnSpan = 1;
HeaderGridRow.Cells.Add(HeaderCell);

mam nadzieję że to pomoże

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się