Laravel validation-input musi być jednym z elementów tablicy


Czy w Laravel 5 jest wbudowany walidator, który sprawdza, czy wartość znajduje się w tablicy moich białych list wartości, coś w rodzaju mówi ... coś takiego:
$rules = [
'field_name' => "required|in_array('yes', 'no', 'maybe')",
];

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

jest
in
http://laravel.com/docs/5.0/validation#rule-in
$rules = [
'field_name' => "required|in:yes,no,maybe",
];
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Laravel 5.7
use Illuminate\Validation\Rule;Validator::make($data, [
'field_name' => [
'required',
Rule::in(['yes', 'no', 'maybe']),
],
]);

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się