WPF WrapPanel/StackPanel z DataTemplate?


Co powinienem zrobić, aby użyć DataTemplate w WrapPanel lub StackPanel?
W A ListBox to takie proste, ale nie mogę znaleźć sposobu, aby to zrobić w panelu ...
Edycja: to, czego chcę, to ListBox, który otacza elementy jako WrapPanel.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Jeśli dobrze Cię rozumiem, możesz użyć właściwości ItemsPanel swojego kontenera. Użyłem czegoś podobnego, aby utworzyć układ ItemsControl przy użyciu poziomego panelu StackPanel:
<ItemsControl.ItemsPanel>
<ItemsPanelTemplate>
<StackPanel Orientation="Horizontal"/>
</ItemsPanelTemplate>
</ItemsControl.ItemsPanel>

A więc bardziej szczegółowo w Twoim przypadku:
<ListBox.ItemsPanel>
<ItemsPanelTemplate>
<WrapPanel/>
</ItemsPanelTemplate>
</ListBox.ItemsPanel>
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Dla tych paneli nie ma właściwości DataTemplate.
Możesz jednak użyć ControlTemplate dla tych paneli i ustawić je we właściwości Template tych paneli ...
HTH

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się