Wyświetlanie wartości bezwzględnych w Angularjs


Otrzymuję liczbę ujemną z obiektu JSON. Chcę usunąć znak „-” z tej liczby ujemnej i wyświetlić tylko wartość bezwzględną.
Mam json:
{
"value": -2.34
}

Co chcę pokazać:

Wartość to: 2,34

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Możesz użyć filtra kątowego
Plik JS
angular.module('myApp',[]).filter('makePositive', function() {
return function(num) { return Math.abs(num); }
});

html
{{ (-12) | makePositive }}
{{ (2) | makePositive }}

Wyjście
12 2
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Możesz używać wbudowanej obsługi JavaScript

matematyczny
https://developer.mozilla.org/ ... /Math
obiekt, aby uzyskać wartość bezwzględną.
Math.abs(-2.34)
Funkcja Math.abs () zwraca wartość bezwzględną liczby


Połączyć

https://developer.mozilla.org/ ... h/abs
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Math.abs(number)

To da ci wartość bezwzględną dowolnej liczby, którą tam umieścisz, w tym usunięcie wszelkich wiodących zer.
Możesz też to zrobić:
parseInt(number, 10)

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się