Jak dodać wiele podsieci IPv4 do sieci VLAN przy użyciu Allied Telesis na przełączniku 9924?


Nie mogę dowiedzieć się, jak dodać więcej niż jedną podsieć IPv4 do sieci VLAN za pomocą przełącznika Allied Telesyn at9924
Dodałem pierwszy adres IP za pomocą tego polecenia:
dodaj ip int = vlan15 ip = xxx.243.117.193 mask = 255.255.255.248
Teraz chcę dodać kolejną podsieć/29 w tej samej sieci VLAN (15). Kiedy próbuję tego samego polecenia, otrzymuję to:
dodaj ip int = vlan15 ip = xxx.79.99.17 mask = 255.255.255.248
Błąd (3005263): Interfejs jest już podłączony do modułu IP.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Do każdego interfejsu można przypisać tylko jeden adres IP, ale uważam, że można mieć do 16 interfejsów logicznych na interfejs (np. Vlan1, ppp0 itp.).
Poprostu dodaj
     -#
do nazwy interfejsu, na przykład:
Manager switch1> show ip intInterface   Type   IP Address    Bc Fr PArp Filt RIP Met.  SAMode IPSc
Pri. Filt Pol.Filt Network Mask MTU VJC GRE OSPF Met. DBcast Mul.
GArp NotifyOSPFDown
--------------------------------------------------------------------------------
LOCAL --- Not set - - - --- -- Pass --
--- --- Not set 1500 - --- -- --- ---
On
vlan1 Remote 10.1.1.113 1 n Off --- 01 Pass No
--- --- 255.255.255.0 1500 - --- 0000000001 No Rec
On Yes
--------------------------------------------------------------------------------Manager switch1> add ip int=vlan1-1 ip=192.168.55.1 mask=255.255.255.0Info (1005275): interface successfully added.Manager switch1> show ip intInterface Type IP Address Bc Fr PArp Filt RIP Met. SAMode IPSc
Pri. Filt Pol.Filt Network Mask MTU VJC GRE OSPF Met. DBcast Mul.
GArp NotifyOSPFDown
--------------------------------------------------------------------------------
LOCAL --- Not set - - - --- -- Pass --
--- --- Not set 1500 - --- -- --- ---
On
vlan1-0 Remote 10.1.1.113 1 n Off --- 01 Pass No
--- --- 255.255.255.0 1500 - --- 0000000001 No Rec
On Yes
vlan1-1 Static 192.168.55.1 1 n Off --- 01 Pass No
--- --- 255.255.255.0 1500 - --- 0000000001 No Rec
On Yes
--------------------------------------------------------------------------------

W
     vlan1
interfejs automatycznie zmienia się na
     vlan1-0
wskazać obecność logicznych interfejsów.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Nie ma potrzeby informowania przełącznika o wszystkich podsieciach VLAN.
Bez tego doskonale przełączy ruch.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się