Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Jak skonfigurować port, który ma być używany przez złącze AJP i złącze JMX


Jaki plik mam edytować, aby skonfigurować port, który ma być używany przez łącznik AJP i łącznik JMX dla tomcat?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

W przypadku łącznika AJP zdefiniuj go w pliku/conf/server.xml, domyślna konfiguracja jest następująca:
   <!-- Define an AJP 1.3 Connector on port 8009 -->
<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443"/>

W przypadku portu jmx dodaj go do java_opts po uruchomieniu w Catalina.sh:
         -Dcom.sun.management.jmxremote.port=9004

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się