Postfix - czy wystarczy zgłoszenie (587)?


Mam działające rozwiązanie Postfix/dovecot i jestem gotowy do zaktualizowania DNS, aby dostosować priorytet MX z serwerów Google MX do naszego serwera. Ale zastanawiałem się, czy MUSZĘ skonfigurować postfix do nasłuchiwania na porcie 25, a także na porcie 587?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Krótko mówiąc, tak.
Port wysyłania jest przeznaczony dla ruchu klient-serwer. Port 25 służy do ruchu między serwerami.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Jeśli chcesz używać swojego systemu jak MX, ty

konieczność

port 25 i prawdopodobnie nie będziesz potrzebować portu 587, poza tym, że Twoi uwierzytelnieni użytkownicy powinni używać go do wysyłania uwierzytelnionej poczty.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się