PPPD odmawia współpracy z Sierra: HL7690


Próbuję uzyskać działające połączenie PPPD w 4G z Sierra HL7690.
Za każdym razem, gdy uruchamiam PPPD, pojawia się komunikat „NO CARRIER” lub modem się zawiesza.
Używam następującej sekwencji:
Uruchom ponownie modem. Ustaw kontekst: AT + CGDCONT = 1, „IP”, „internet.sierrawireless.com”. Poczekaj, aż system się zarejestruje. Uruchom pppd z następującymi parametrami:
pppd/dev/ttyACM2 115200 debug kdebug 1 nodetach noauth defaultroute usepeerdns deflate 15 noipx nomagic nopcomp noaccomp connect 'chat -v "ABORT" "BUSY" "ABORT" "NO CARRIER" "ABORT" "ERROR" "" "ATZ" "OK" "AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"internet.sierrawireless.com\"" "OK" "ATDT*99***1#" "CONNECT"'*

W wynikach otrzymuję te dzienniki:
Apr 26 13:21:07 sdn-ip-spt daemon.info pppd[1407]: Serial connection established.
Apr 26 13:21:07 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: using channel 3
Apr 26 13:21:07 sdn-ip-spt daemon.info pppd[1407]: Using interface ppp0
Apr 26 13:21:07 sdn-ip-spt daemon.notice pppd[1407]: Connect: ppp0 <-->/dev/ttyACM2
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <lcp> 01 01 00 0a 02 06 00 00 00 00
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0>]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <lcp> 01 01 00 14 02 06 00 00 00 00 05 06 86 02 da 91 07 02 08 02
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x8602da91> <pcomp> <accomp>]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <lcp> 04 01 00 0e 05 06 86 02 da 91 07 02 08 02
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: sent [LCP ConfRej id=0x1 <magic 0x8602da91> <pcomp> <accomp>]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <lcp> 02 01 00 0a 02 06 00 00 00 00
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0>]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <lcp> 01 02 00 0a 02 06 00 00 00 00
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: rcvd [LCP ConfReq id=0x2 <asyncmap 0x0>]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <lcp> 02 02 00 0a 02 06 00 00 00 00
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: sent [LCP ConfAck id=0x2 <asyncmap 0x0>]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <ccp> 01 01 00 0f 1a 04 78 00 18 04 78 00 15 03 2f
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <deflate 15> <deflate(old#) 15> <bsd v1 15>]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <ipcp> 01 01 00 1c 02 06 00 2d 0f 01 03 06 00 00 00 00 81 06 00 00 00 00 83 06 00 00 00 00
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <lcp> 08 03 00 13 80 fd 80 fd 01 01 00 0f 1a 04 78 00 18 04 78
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: rcvd [LCP ProtRej id=0x3 80 fd 80 fd 01 01 00 0f 1a 04 78 00 18 04 78]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: Protocol-Reject for 'Compression Control Protocol' (0x80fd) received
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <ipcp> 01 01 00 04
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <ipcp> 03 01 00 0a 03 06 00 00 00 00
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: sent [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 0.0.0.0>]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <ipcp> 04 01 00 10 02 06 00 2d 0f 01 03 06 00 00 00 00
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: rcvd [IPCP ConfRej id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 0.0.0.0>]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <ipcp> 01 02 00 1a 01 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 81 06 00 00 00 00 83 06 00 00 00 00
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addrs 0.0.0.0 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <ipcp> 01 02 00 04
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x2]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <ipcp> 02 02 00 04
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: sent [IPCP ConfAck id=0x2]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <ipcp> 04 02 00 0e 01 0a 00 00 00 00 00 00 00 00
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: rcvd [IPCP ConfRej id=0x2 <addrs 0.0.0.0 0.0.0.0>]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <ipcp> 01 03 00 10 81 06 00 00 00 00 83 06 00 00 00 00
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: sent [IPCP ConfReq id=0x3 <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <ipcp> 03 03 00 10 81 06 08 08 08 08 83 06 04 02 02 02
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x3 <ms-dns1 8.8.8.8> <ms-dns2 4.2.2.2>]
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: <ipcp> 01 04 00 10 81 06 08 08 08 08 83 06 04 02 02 02
Apr 26 13:21:08 sdn-ip-spt daemon.debug pppd[1407]: sent [IPCP ConfReq id=0x4 <ms-dns1 8.8.8.8> <ms-dns2 4.2.2.2>]
Apr 26 13:21:09 sdn-ip-spt daemon.notice pppd[1407]: Modem hangup
Apr 26 13:21:09 sdn-ip-spt daemon.notice pppd[1407]: Connection terminated.
Apr 26 13:21:10 sdn-ip-spt daemon.info pppd[1407]: Exit.
Linux: Linux sdn-ip-spt 3.14.49

pppd config (z polecenia dump)
debug       # (from command line)
kdebug 1 # (from command line)
nodetach # (from command line)
dump # (from command line)
noauth # (from command line)
/dev/ttyACM2 # (from command line)
115200 # (from command line)
lock # (from/etc/ppp/options)
connect chat -v \"ABORT\" \"BUSY\" \"ABORT\" \"NO CARRIER\" \"ABORT\" \"ERROR\" \"\" \"ATZ\" \"OK\" \"OK\" \"ATDT*99***1#\" \"CONNECT\" # (from command line)
crtscts # (from/etc/ppp/options)
modem # (from/etc/ppp/options)
noaccomp # (from command line)
asyncmap 0 # (from/etc/ppp/options)
nomagic # (from command line)
nopcomp # (from command line)
lcp-echo-failure 4 # (from/etc/ppp/options)
lcp-echo-interval 30 # (from/etc/ppp/options)
hide-password # (from/etc/ppp/options)
defaultroute # (from command line)
proxyarp # (from/etc/ppp/options)
usepeerdns # (from command line)
deflate 15 # (from command line)
noipx # (from command line)


PPPD:

v1.4.7

Modem:

RHL769x.2.23.172400.201706231140.x7120m_1

Karta SIM:

Sierra Airvantage (inteligentny symulator)
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Znalazłem obejście. Sztuczka polega na użyciu kontekstu PDP 2 zamiast kontekstu PDP 1.
Zmień polecenie:
pppd/dev/ttyACM2 115200 debug kdebug 1 nodetach noauth defaultroute usepeerdns deflate 15 noipx nomagic nopcomp noaccomp connect 'chat -v "ABORT" "BUSY" "ABORT" "NO CARRIER" "ABORT" "ERROR" "" "" ATZ "" OK "

"AT + CGDCONT = 2
, \ "IP \", \ "internet.sierrawireless.com \" "" OK "

«ATDT * 99 *** 2 #»

"PODŁĄCZYĆ" '*
Wydaje się, że problem jest związany z nową metodą uzyskiwania adresu IP w sieci LTE. W przypadku tej funkcji używany jest kontekst PDP 1. Z jakiegoś powodu istnieje konflikt między skryptem CHAT a modemem, którego używam, co spowodowało błąd. Obejście problemu przy użyciu kontekstu PDP 2 w celu uniknięcia tego konfliktu.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się