Jak zainstalować moduł Python MySQLdb za pomocą pip?


Jak mogę zainstalować moduł

MySQLdb
http://mysql-python.sourceforge.net/MySQLdb.html
dla Pythona za pomocą pip?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

To łatwe, ale trudno zapamiętać poprawną pisownię:
pip install mysqlclient

Jeśli potrzebujesz wersji 1.2.x (tylko starszy Python), użyj
pip install MySQL-python
Uwaga: podczas uruchamiania powyższego polecenia może być konieczne zastosowanie niektórych zależności. Kilka wskazówek, jak zainstalować je na różnych platformach:

Ubuntu 14, Ubuntu 16, Debian 8.6 (Jesse)
>
sudo apt-get install python-pip python-dev libmysqlclient-dev


Fedor 24:
>
sudo dnf install python python-devel mysql-devel redhat-rpm-config gcc


System operacyjny Mac
>
brew install mysql-connector-c

jeśli się nie powiedzie, spróbuj
brew install mysql
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Począwszy od nowego systemu Ubuntu 14.04.2, wymagane były te dwa polecenia:
apt-get install python-dev libmysqlclient-dev
pip install MySQL-python

Samo wykonanie „pip install” nie zadziałało.
Od

http://codeinthehole.com/writi ... buntu
http://codeinthehole.com/writi ... untu/
/
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Pierwszy
pip install pymysql

Następnie umieść poniższy kod w
__init__.py
(
nazwa projektu/__ init__.py
)
<pre class="lang-python prettyprint-override">
import pymysql
pymysql.install_as_MySQLdb()

Moje środowisko to (python3.5, django1.10) i to rozwiązanie działa dla mnie!
Mam nadzieję że to pomoże !!
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Miałem problemy z instalacją 64-bitowej wersji MySQLdb na Windowsie przez Pip (problem z kompilacją źródeł) [32-bitowa instalacja dobra]. Udało się zainstalować skompilowaną MySQLdb z pliku .whl dostępnego w

http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/
/
Plik .whl można następnie zainstalować za pośrednictwem pip jako dokument w formacie

https://pip.pypa.io/en/latest/ ... heels
https://pip.pypa.io/en/latest/ ... heels
Na przykład, jeśli zapiszesz w
C:/
, możesz zainstalować przez
pip install c:/MySQL_python-1.2.5-cp27-none-win_amd64.whl
Kolejne kroki: Jeśli masz zainstalowany 64-bitowy Python, to chcesz zainstalować 64-bitowy AMD MySQLdb z linku powyżej [tj. tzn. nawet jeśli masz procesor Intel]. Jeśli zamiast tego spróbujesz zainstalować wersję 32-bitową, myślę, że w komentarzach poniżej pojawi się nieobsługiwany błąd koła.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

cóż, to zadziałało dla mnie:
pip install mysqlclient

to jest dla Pythona 3.x
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Wypróbowałem wszystkie opcje, ale nie mogłem zmusić go do pracy na platformie Redhat.
Wykonałem następujące czynności, aby to działało: -
yum install MySQL-python -y

Po zainstalowaniu pakietu udało się zaimportować moduł w następujący sposób do interpretera: -
>>> import MySQLdb
>>>
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Przejdź do pycharm, a następnie przejdź do ustawień domyślnych - & > pip (podwójne kliknięcie) - pymsqldb ..-- & > zainstaluj - po instalacji użyj w takim programie
import pymysql as MySQLdb# Open database connection
db = MySQLdb.connect("localhost","root","root","test" )# prepare a cursor object using cursor() method
cursor = db.cursor()# execute SQL query using execute() method.
cursor.execute("show tables")# Fetch a single row using fetchone() method.
data = cursor.fetchall()
print (data)# disconnect from server
db.close()
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Jeśli używasz Raspberry Pi [Raspbian OS]
Należy najpierw zainstalować polecenie pip
apt-get install python-pip

Więc po prostu zainstaluj sekwencyjnie
apt-get install python-dev libmysqlclient-devapt-get install python-pippip install MySQL-python
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Jeśli nie możesz zainstalować

mysqlclient

możesz również ustawić

pymysql

:
pip install pymysql
Działa to tak samo, jak

MySqldb
... Następnie używaj pymysql w każdym miejscu zamiast MySQLdb
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Miałem ten sam problem, wykonaj te czynności, jeśli używasz systemu Windows.
Iść do:
1. mój komputer
2. Właściwości systemu
3. Zaawansowane ustawienia systemu
4. Na karcie „Zaawansowane” kliknij przycisk „Zmienne środowiskowe”
5. Następnie w sekcji zmiennych systemowych musisz dodać/zmienić następujące zmienne: PYTHONPATH i Path. Oto przykład tego, jak wyglądają moje zmienne:
ścieżka do Pythona:
C:\Python27;C:\Python27\Lib\site-packages;C:\Python27\Lib;C:\Python27\DLLs;C:\Python27\Lib\lib-tk;C:\Python27\Scripts

sposób:
C:\Program Files\MySQL\MySQL Utilities 1.3.5\;C:\Python27;C:\Python27\Lib\site-packages;C:\Python27\Lib;C:\Python27\DLLs;C:\Python27\Lib\lib-tk;C:\Python27\Scripts

Zobacz

połączyć
https://coderoad.ru/21440230/
na przykład
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Powyższa odpowiedź jest świetna, ale mogą wystąpić pewne problemy, gdy użyjemy pip do zainstalowania MySQL-python w

Windows

na przykład potrzebuje plików związanych z

Visual Stdio.

Jednym z rozwiązań jest zainstalowanie VS2008 lub 2010 ...... to oczywiście za drogie.
Innym sposobem jest odpowiedź @ bob90937. Jestem tu, żeby coś dodać.
przez

http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs
Możesz pobrać wiele plików binarnych systemu Windows wielu naukowych pakietów rozszerzeń o otwartym kodzie źródłowym do oficjalnej dystrybucji języka programowania Python CPython.
Wracając do tematu, możemy wybrać

MySQL-python(py2)

lub

Mysqlclient (py3)

I użyć

pip install

do instalacji. daje nam to dużą wygodę!
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

W przypadku Python3 musiałem to zrobić:
python3 -m pip install MySQL
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:


na RHEL 7

:
sudo yum install yum-utils mariadb-devel python-pip python-devel gcc
sudo/bin/pip2 install MySQL-python
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

pip install mysql-connector-python
zgodnie z opisem w dokumentacji:
https://dev.mysql.com/doc/conn ... .html
https://dev.mysql.com/doc/conn ... .html
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Jeśli masz zainstalowany system Windows w systemie, wprowadź następujące polecenie w cmd:
pip install mysql-connector

jeśli powyższe polecenie nie działa, spróbuj użyć:
pip install mysql-connector-python

Teraz, jeśli powyższe polecenia nie działają, spróbuj użyć:
pip install mysql-connector-python-rf

To wszystko, teraz możesz iść.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Wiele z podanych tutaj odpowiedzi jest dość zagmatwanych, więc postaram się, aby były proste. Pomogło mi to naprawić
pip install pymysql

a następnie użyj następującego polecenia w pliku Python
import pymysql as MySQLdb

W ten sposób możesz bez problemu korzystać z MySQLdb.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Jeśli pip3 nie działa, możesz spróbować:
sudo apt install python3-mysqldb
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

w rzeczywistości podążaj za odpowiedzią @Nick T nie działa dla mnie, próbuję, aby
apt-get install python-mysqldb
działał dla mnie
root@2fb0da64a933:/home/test_scrapy# apt-get install python-mysqldb
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
libmariadbclient18 mysql-common
Suggested packages:
default-mysql-server | virtual-mysql-server python-egenix-mxdatetime python-mysqldb-dbg
The following NEW packages will be installed:
libmariadbclient18 mysql-common python-mysqldb
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 29 not upgraded.
Need to get 843 kB of archives.
After this operation, 4611 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 [url=http://deb.debian.org/debian]http://deb.debian.org/debian[/url] stretch/main amd64 mysql-common all 5.8+1.0.2 [5608 B]
Get:2 [url=http://deb.debian.org/debian]http://deb.debian.org/debian[/url] stretch/main amd64 libmariadbclient18 amd64 10.1.38-0+deb9u1 [785 kB]
Get:3 [url=http://deb.debian.org/debian]http://deb.debian.org/debian[/url] stretch/main amd64 python-mysqldb amd64 1.3.7-1.1 [52.1 kB]
Fetched 843 kB in 23s (35.8 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package mysql-common.
(Reading database ... 13223 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../mysql-common_5.8+1.0.2_all.deb ...
Unpacking mysql-common (5.8+1.0.2) ...
Selecting previously unselected package libmariadbclient18:amd64.
Preparing to unpack .../libmariadbclient18_10.1.38-0+deb9u1_amd64.deb ...
Unpacking libmariadbclient18:amd64 (10.1.38-0+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package python-mysqldb.
Preparing to unpack .../python-mysqldb_1.3.7-1.1_amd64.deb ...
Unpacking python-mysqldb (1.3.7-1.1) ...
Setting up mysql-common (5.8+1.0.2) ...
update-alternatives: using/etc/mysql/my.cnf.fallback to provide/etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
Setting up libmariadbclient18:amd64 (10.1.38-0+deb9u1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
Setting up python-mysqldb (1.3.7-1.1) ...
root@2fb0da64a933:/home/test_scrapy# python
Python 2.7.13 (default, Nov 24 2017, 17:33:09)
[GCC 6.3.0 20170516] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import MySQLdb
>>>
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Moje środowisko to:
  • Windows 10 Pro,
  • Python 3.7 (python-3.7.1-amd64.exe),
  • MySQL 8.0 (instalator społeczności internetowej mysql-8.0.13.0.msi)

pip zainstaluj mysqlclient-1.3.13-cp37-cp37m-win_amd64.whl
Pracuj dla mnie.
import MySQLdb, sys
# --------------------------------------------------
# Connect to MySQL
# --------------------------------------------------
try:
db = MySQLdb.connect(host="localhost", user="user", passwd="pass", db="database", charset='cp1251')
except MySQLdb.Error as e:
print ("Error %d: %s" % (e.args[0], e.args[1]))
sys.exit()# Creating cursor
cursor = db.cursor()

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się