Eksportuj dane CSV do szyn


Muszę wyeksportować dane jako CSV do aplikacji railsowej. Znalazłem tę wtyczkę:

https://github.com/crafterm/comma
https://github.com/crafterm/comma... Może znasz lepsze rozwiązanie?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Jeśli używasz Ruby 1.9.x, użyj CSV, a nie FasterCSV i trzymaj się domyślnych separatorów.
Kontroler:
respond_to do |format|
...
format.csv { render :layout => false }
end

show.csv.erb:
<%= this_is_your_view_helper_method.html_safe %>

controller_helper.rb:
require 'csv'def this_is_your_view_helper_method
CSV.generate do |csv|
Product.find(:all).each do |product|
csv << ... add stuff here ...
end
end
end
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Sprawdź to

odpowiedź
https://coderoad.ru/4822422/
Stack Overflow do używania CSV w Ruby 1.9.x (który, jak zauważył Fletch, obejmuje FasterCSV, ale z nieco inną składnią).

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się