Czy możesz napisać zapytanie LDAP, które zwróci konta zmienione od poprzedniego dnia?


Mam system, który synchronizuje się z głównym magazynem LDAP. Wraz z rozwojem naszego katalogu proces synchronizacji trwał coraz dłużej. Musiałem zatrzymać synchronizację godzinową i przenieść ją do harmonogramu nocnego. Ale to prowadzi do dodatkowych problemów „masz konto, ale jeszcze go nie widzę”.
Chciałbym dodać parametr do zapytania LDAP, który mówi systemowi, aby pobierał tylko rekordy, które uległy zmianie w ciągu ostatniej godziny i uruchamiał je dwa razy na godzinę; wydajne i wygodne. Niestety mogę dowiedzieć się, jak filtrować tylko bezwzględny znacznik czasu, np
       (modifyDateStamp>=201311210000.u)
ale nie czas względny. System, którego używamy, nie może utworzyć dynamicznie generowanego żądania, więc nie mogę wygenerować nowego znacznika czasu UTC za każdym razem, gdy jest uruchamiany.
Odpowiedzi w

to pytanie
https://stackoverflow.com/ques ... 86576
Wspomnę tylko o używaniu czasu UTC, więc jestem pesymistą. Jest na to rozwiązanie?
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się