Żądania instalacji PHPMyAdmin dla PHP 5.2+ po zainstalowaniu PHP 5.3.8 na RHEL 5


Mam nowy serwer dedykowany RHEL 5, który właśnie został zaktualizowany do PHP 5.3.8. Kiedy przeglądam

http://my.ip.addy/setup
http://my.ip.addy/setup
aby rozpocząć instalację PHPMyAdmin, otrzymuję komunikat, że wymagane jest PHP 5.2+. To dziwne, ponieważ wyjście php -v pokazuje PHP 5.3.8. Czy musimy zrestartować serwer czy Apache?
Podziękować!!
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

php -v pokazuje poprawny powód, dla którego zwraca go wersja wiersza poleceń.
Musisz zrestartować Apache, aby załadować poprawną wersję modułu php. Apache ładuje wszystkie moduły podczas uruchamiania i pozostaje szybki i szybki ... nie będzie wychodzić i przeglądać systemu plików za każdym razem, gdy moduł jest proszony o aktualizacje.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się