Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

W przypadku ręcznej aktualizacji oprogramowania zainstalowanego za pośrednictwem obiektu zasad grupy są instalowane dwie wersje.


Laptop otrzymał pakiet oprogramowania w wersji 1 za pośrednictwem GPO z folderu sieciowego. Następnie wersja 2 tej samej aplikacji została ręcznie zainstalowana na tym komputerze. Instalator usunął starą wersję v1.
Kilka dni później, gdy laptop przeszedł w tryb offline, użytkownik próbował zainstalować v3. Instalacja nie powiodła się, mówi, że starej wersji nie można usunąć. Dzienniki instalatora mówią, że instalator znalazł zainstalowane wersje v2 i v1 i próbował odinstalować oba z nich przed zainstalowaniem v3, ale nie mógł odinstalować v1, ponieważ instalacja znajdowała się w udziale sieciowym, który jest obecnie niedostępny.
Czy to możliwe, że wersja 1 została w jakiś sposób zarejestrowana przez GPO jako „zainstalowana”, nawet po jej usunięciu i uaktualnieniu do wersji 2?
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się