Niekończące się problemy z transakcjami po aktualizacji mysql 5.0- & > 5.6


Zaktualizowałem nasz cały serwer db mysql z 5.0 do 5.6, łącznie ze zmianą

trochę

table w innodb i od tego czasu mamy tylko problemy z nieskończonymi transakcjami. Nadal mam serwer pomostowy używający 5.0 i mogę potwierdzić, że zatrzymujemy transakcje tylko na nowym serwerze bazy danych. Oba serwery pracują w tx_isolation = REPEATABLE-READ (

http://dev.mysql.com/doc/refma ... .html
http://dev.mysql.com/doc/refma ... n.html). Jestem prawie pewien, że wszystkie zaangażowane tabele to InnoDB dla obu serwerów.
Tak więc, prostym przykładem problemu, z którym mamy do czynienia, jest proces wysyłania e-maili powitalnych, który zaczyna się jako dziecko przełożonego (niezbyt ważne). Na etapie środowiska z mysql 5.0 połączenie trwa kilka minut i nie ma otwartych transakcji:
From show full processlist:
1639945 dbuser <app-stage>:54536 db Sleep 246 NULLInnoDB transaction logs:
<nothing>

Dokładnie ten sam program w naszym środowisku produkcyjnym z mysql 5.6 i nagłym potomkiem demona, który blokuje naprawdę ważne tabele i nigdy ich nie zwalnia.
From show full processlist:
28674638 dbuser <app-prod>:54836 db Sleep 67131 NULLInnodb transaction:
---TRANSACTION 90461789, ACTIVE 67062 sec
MySQL thread id 28674638, OS thread handle 0x7f8ab934f700, query id 758722407 <app-prod> dbuser cleaning up
Trx read view will not see trx with id >= 90461790, sees < 89033402

Gdy nie powoduje strasznych problemów, transakcja wygląda następująco:
---TRANSACTION 111578756, not started
MySQL thread id 42149496, OS thread handle 0x7f8ac29b4700, query id 975441865 <app-prod> dbuser cleaning up

Czy ktoś ma jakieś sugestie? Zastanawiam się trochę nad włączeniem trybu transakcji odczytu niezatwierdzonego, ale ... wydaje się, że jest to rozwiązanie innego problemu i naprawdę muszę wiedzieć, jaki jest oryginalny problem!
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Więc nadal nie wiem dokładnie, jak spowodować problem, ale ma to coś wspólnego z naprawdę dużymi tabelami innodb w jednej z naszych baz danych. Jeden z nich miał ponad 303 miliony linii. Kiedy co noc instalowałem kilka skryptów do usuwania starych danych, problem zniknął na zawsze. W rzeczywistości nie były to bardzo ważne tabele iw większości były tylko zapisywane, ale zwykle nie były czytane. Każdy miał też za dużo indeksów.
W każdym razie, jeśli masz ten problem, spróbuj zredukować wszystkie swoje tabele do 10-15 milionów rekordów.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się