Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Dockerfile: COPY nie kopiuje całego drzewa katalogów


Jestem trochę rozczarowany poleceniem DOckerfile COPY dotyczącym katalogu. W tym samym katalogu co mój plik Dockerfile mam katalog nginx z podkatalogami:
.
├── Dockerfile
└── nginx
├── conf.d
│   └── jenkins.conf
├── mime.types
└── nginx.conf

Za pomocą następującego pliku Dockerfile:
FROM "nginx:alpine"
RUN mkdir -p/etc/nginx
COPY nginx/*/etc/nginx/
#COPY nginx/conf.d/jenkins.conf/etc/nginx/conf.d
RUN pwd && uname -a && ls -altR/etc/nginx/
EXPOSE 8000

Nieprawidłowa zawartość katalogu conf.d. Plik Jenkins.conf nie jest kopiowany. To samo bez mkdir i: COPY nginx// etc/
... etc ... Nie mogłem skopiować całego katalogu nginx. Ponieważ mam tylko 2 pliki do skopiowania, mogę bezpośrednio skopiować każdy plik i działa to jak urok. Ale trochę się martwię o możliwe bardziej złożone drzewo katalogów.
Ponadto dokumentacja stwierdza, że ​​można skopiować cały katalog.
Gdybyś mógł dać mi radę ...
Pozdrawiam, J-L
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się