Błąd SMTP 554 5.7.1 i 221 2.7.0


Mam serwer dedykowany, który łączy się z hostem internetowym w celu wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu protokołu SMTP, ale otrzymuję błędy 554 5.7.1 i 221 2.7.0 i żadna wiadomość e-mail nie jest wysyłana. Zobacz pełny dziennik SMTP poniżej.
Oto skrypt do wysyłania e-maili napisany w Perlu:
   my $mail = "mail.bellakabelky.sk";
my $pass = "secret";
my $user = "mail\@bellakabelky.sk";
my $to = "tomsk.slovak\@gmail.com"; use Data::Dumper;
use Net::SMTP;
use Mail::Mailer qw(sendmail); my $smtp = Net::SMTP->new( Host => $mail,
Port => '25',
Hello => 'dev.bellakabelky.sk',
Timeout => 30,
Debug => 1,
);
print Dumper($smtp);
$smtp->auth($user,$pass);
$smtp->mail($user);
$smtp->to($to);
$smtp->recipient($to);
$smtp->data();
$smtp->datasend("To: Tomsk <$to>\r\n");
$smtp->datasend("From: Mail <$user>\r\n");
$smtp->datasend("Return-Path: $user\r\n");
$smtp->datasend("Reply-To: $user\r\n");
$smtp->datasend("Subject: Subject\r\n");
$smtp->datasend("\r\n");
$smtp->datasend("hello");
$smtp->dataend();
$smtp->quit;

I otrzymuję błędy 554 5.7.1 i 221 2.7.0. To jest dziennik SMTP:
Net::SMTP>>> Net::SMTP(2.33)
Net::SMTP>>> Net::Cmd(2.30)
Net::SMTP>>> Exporter(5.71)
Net::SMTP>>> IO::Socket::INET(1.35)
Net::SMTP>>> IO::Socket(1.38)
Net::SMTP>>> IO::Handle(1.35)
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 220 mail4-1.hostmaster.sk ESMTP Postfix
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> EHLO dev.bellakabelky.sk
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 250-mail4-1.hostmaster.sk
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 250-PIPELINING
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 250-SIZE 104857600
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 250-ETRN
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 250-STARTTLS
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 250-AUTH PLAIN LOGIN
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 250-AUTH=PLAIN LOGIN
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 250-ENHANCEDSTATUSCODES
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 250 8BITMIME
$VAR1 = bless( \*Symbol::GEN1, 'Net::SMTP' );
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> AUTH PLAIN bWFpbEBiZWxsYWthYmVsa3kuc2sAbWFpbEBiZWxsYWthYmVsa3kuc2sARXNob3AxMjNrYWJlbGt5
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 235 2.7.0 Authentication successful
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> MAIL FROM:<mail@bellakabelky.sk>
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 250 2.1.0 Ok
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> RCPT TO:<tomsk.slovak@gmail.com>
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 554 5.7.1 <mail@bellakabelky.sk>: Sender address rejected: Your mail account (mail@bellakabelky.sk) was compromised. Please change your password immediately after next login and contact technical support.
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> RCPT TO:<tomsk.slovak@gmail.com>
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 554 5.7.1 <mail@bellakabelky.sk>: Sender address rejected: Your mail account (mail@bellakabelky.sk) was compromised. Please change your password immediately after next login and contact technical support.
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> DATA
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 554 5.5.1 Error: no valid recipients
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> To: Tomsk <tomsk.slovak@gmail.com>
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> From: Mail <mail@bellakabelky.sk>
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> Return-Path: mail@bellakabelky.sk
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> Reply-To: mail@bellakabelky.sk
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> Subject: Subject
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>>
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> hello
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> .
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 221 2.7.0 Error: I can break rules, too. Goodbye.
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> QUIT
Net::SMTP: Unexpected EOF on command channel at (eval 187) line 49.

Naprawdę nie wiem, gdzie może być problem, szukałem rozwiązania, ale nic nie znalazłem.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Podział błędów pod kątem kompletności to
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> RCPT TO:<tomsk.slovak@gmail.com>
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 554 5.7.1 <mail@bellakabelky.sk>: Sender address rejected: Your mail account (mail@bellakabelky.sk) was compromised. Please change your password immediately after next login and contact technical support.
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> RCPT TO:<tomsk.slovak@gmail.com>
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 554 5.7.1 <mail@bellakabelky.sk>: Sender address rejected: Your mail account (mail@bellakabelky.sk) was compromised. Please change your password immediately after next login and contact technical support.

Wysyłając listę odbiorców, serwer odpowiada błędem, który wyraźnie wskazuje na problem. Co ciekawe, na tym etapie zdecydowali się odpowiedzieć z błędem, bez problemu akceptując adres nadawcy, ale to ich sprawa. Będziesz musiał zapytać swojego dostawcę poczty e-mail, jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego uważają, że konto zostało zhakowane.
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> DATA
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 554 5.5.1 Error: no valid recipients

Serwer zwraca tutaj błąd, ponieważ próbujesz wysłać treść wiadomości, ale nie masz jeszcze żadnych odbiorców - obie te wiadomości zostały odrzucone. Prawidłowy klient poczty ulegnie awarii/rozłączy się, jeśli odbiorcy nie zostaną zaakceptowani i nie wyślą
         DATA
zespół.
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)>>> .
Net::SMTP=GLOB(0x51d1810)<<< 221 2.7.0 Error: I can break rules, too. Goodbye.

Zjadliwa odpowiedź z serwera, gdy klient nadal próbuje wysłać dane na serwer, nawet jeśli nie ma prawidłowych odbiorców i odrzucił Twoje
         DATA
zespół.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się