Ponowne wdrażanie pakietu MSIEXEC za pośrednictwem GPO


Chcemy użyć tego prostego polecenia w pliku wsadowym: msiexec/package "\ path \ package.msi"/quiet/norestart
Chcemy go wdrożyć dla wszystkich użytkowników i ich maszyn. Chcemy, aby była zainstalowana tylko raz i podejrzewamy, że jeśli przechowujemy to polecenie tylko w skrypcie wsadowym (i nie dodamy niektórych IF i ELSE), mogą się wydarzyć nieoczekiwane rzeczy, takie jak ponowna instalacja za każdym razem, gdy użytkownik loguje się w. itp.
Co dzieje się w praktyce, jeśli w skrypcie zapiszemy tylko to polecenie, a użytkownik, który ma już zainstalowany ten pakiet, zaloguje się i skrypt zostanie wykonany?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Jeśli jest to plik MSI, lepiej jest użyć wdrażania oprogramowania zasad grupy niż wdrażania wsadowego. To robi

dokładnie

czego szukasz bez konieczności testowania poprzednich instalacji.
Odnośnie twojego rzeczywistego pytania:

Co dzieje się w praktyce, jeśli w skrypcie zapiszemy tylko to polecenie, a użytkownik, który ma już zainstalowany ten pakiet, zaloguje się i skrypt zostanie wykonany?

Jeśli nie zaznaczysz instalacji w swoim skrypcie, zostanie on ponownie zainstalowany.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się