Zapora Ubuntu, jak skonfigurować limit czasu bezczynności połączenia


Jak skonfigurować limit czasu bezczynności połączenia z zaporą sieciową Ubuntu?
Wystąpił problem w moim środowisku produkcyjnym i podejrzewam, że powoduje on przekroczenie limitu czasu bezczynności połączenia w zaporze. Aby to udowodnić, muszę to zasymulować w moim lokalnym środowisku.
Mam dwie lokalne maszyny Ubuntu. Na jednym z nich włączyłem ufw, skonfigurowałem określony port dostępu i podłączyłem się do niego z drugiego komputera. Po odczekaniu ponad godziny zdałem sobie sprawę, że jedna godzina nie jest domyślnym limitem czasu bezczynności połączenia.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Podjąłem kilka prób, ale nie mogłem odtworzyć tego zachowania. Najbliżej do mnie doszedłem, to zabicie połączenia za pomocą
         tcpkill
lub
         ss

Jeśli ktoś nie ma lepszej sugestii, zaznaczę to jako odpowiedź.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się