Jak mogę używać funkcji DATEDIFF z Eloquent?


Oto mój kod do wyboru rezerwacji:
<pre class="lang-php prettyprint-override">
Reservation::select(array( 'obj_id', 
'name',
'surname',
'date_from',
'date_to',
'days',
'status',
'slug',
'payable'));

Moje pytanie brzmi: jak zmienić „dni”, aby uzyskać rzeczywistą różnicę między
date_from
a
date_to
? Nie mam kolumny „dni” w bazie danych, chcę je po prostu policzyć w zapytaniu SQL.
Czysty SQL powinien wyglądać mniej więcej tak:
<pre class="lang-sql prettyprint-override">
SELECT DATEDIFF('date_from, date_to) AS Days FROM RESERVATIONS;

Jak mogę to zrobić używając Eloquent?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Aby to zrobić, możesz użyć

DB::raw
http://laravel.com/docs/queries#raw-expressions
.
Reservation::select(array( 'obj_id', 'name', 'surname',
'date_from', 'date_to',
'days',
'status', 'slug', 'payable',
DB::raw("DATEDIFF(date_from,date_to)AS Days"))))

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się