Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Jak zwrócić nowe Observable (function (observer) {... with RxJS v5?


Staram się zastąpić wszystkie obietnice, że moje funkcje zwracają się, na obserwa- lalne. Z tego posta dowiedziałem się, że nie powinienem już używać „nowego obserwowalnego”

Observable.forkJoin i Array Argument
https://coderoad.ru/35676451/
Jaka jest składnia RxJS v5, aby osiągnąć to jako takie, aby osiągnąć asynchroniczne oczekiwanie?
thirdFunction() { let _self = this; return new Observable(function(observer) { ... observer.next( responseargs );
observer.complete();
});
}

Bardzo dziękuję za pomoc, którą możesz zaoferować.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Istnieje wiele metod tworzenia obserwabli dla różnych przypadków użycia:
  • of - stworzyć obserwowalne i bezpośrednio wywołać zdarzenie o określonej wartości
  • koniec czasu -tworzenie obserwowalnego obiektu, który wyzwala zdarzenie po pewnym czasie.
  • interwał - stworzenie obserwowalnego obiektu, który po pewnym czasie jest ponownie uruchamiany.

Ten link zawiera ich listę według kategorii:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się