Jak skierować wyjście printf do tego samego celu co NSLog?


Jak sprawić, aby dane wyjściowe printf pojawiły się w widoku konsoli Xcode Organizer? Podczas debugowania na podłączonym urządzeniu widzę dane wyjściowe printf bezpośrednio wśród danych wyjściowych NSLog w konsoli debugowania w Xcode, ale widzę tylko dane wyjściowe NSLog w konsoli organizatora.
Programuję w Objective-C ++ i używam printf do rejestracji czystego kodu C ++. Ostatecznie chcę, aby ten wynik z aplikacji był dostępny od momentu odłączenia urządzenia.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

jest
https://coderoad.ru/8924831/
opis, jak to osiągnąć. Wygląda na to, że nie ma innego sposobu na skierowanie
printf
do organizatora.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się