Kontrolowanie usług działających podczas rozruchu (rc0.d, rc1.d itp.)


Jaki jest najlepszy sposób kontrolowania, które usługi mają się uruchamiać i kiedy?
    service --status-all
wyświetla listę wszystkich usług, ale słabo śledzi stan usług (większość z nich jest „nieznanych”) i nie zapewnia żadnej metody wyłączania/włączania usług.
Czytałem, że zmienianie/usuwanie dowiązań symbolicznych w folderach rc * .d nie jest zalecane, ponieważ można je odtworzyć, gdy ich pakiet zostanie zaktualizowany.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

     service --status-all
dla

Dorobkiewicz
http://upstart.ubuntu.com/... Jeśli używasz tradycyjnego skryptu inicjującego SysV, zapoznaj się z

sysv-rc-conf
http://sysv-rc-conf.sourceforge.net/
lub zainstaluj
     rcconf
.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się