Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Zmiana strefy czasowej na wszystkich serwerach w klastrze: nieoczekiwane efekty uboczne do rozważenia


Chcemy zmienić strefę czasową klastra maszyn Ubuntu z
       PT
do
       UTC
(tak szybko do przodu o kilka godzin).
Zmiana zostanie dokonana poprzez zmianę serwerów w
/etc/ntp.conf
file (ponieważ używamy lokalnych serwerów ntp i zamiast tego chcemy używać publicznych) i zainstaluj
/etc/timezone
odpowiednio.
Czy możesz mi pomóc wyśledzić możliwy wpływ tej zmiany (na działający system, który nie uruchomi się ponownie)?
Refleksje na temat zadań cron, baz danych postgres, mezo itp.
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się