Bezpieczny dostęp do EventLog


Czy można przyznać dostęp do przeglądania dziennika zdarzeń w systemie Windows 2008 bez przekazywania administratora komuś innemu? Jeśli tak to jak?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Komputer lokalny ma wbudowaną grupę czytników dziennika zdarzeń. Dodaj do tego swoich użytkowników.
Oczywiście, jeśli chcesz użyć grupy AD, po prostu dodaj do niej grupę AD. Możesz także użyć ustawień zasad grupy, aby dodać użytkowników i grupy do tej grupy na komputerach w Twojej domenie.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się