Ekran pokazu pulpitu zdalnego


Czy można wyświetlić ekran na komputerze zdalnym podczas korzystania z Pulpitu zdalnego? (Windows 7/Windows Server 2008)

podziękować
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Nie. Aby to zrobić, musisz użyć czegoś innego, na przykład VNC. Istnieje sposób na przejęcie sesji konsoli przez przekazanie parametru/admin do mstsc. To i tak spowoduje zablokowanie ekranu lokalnego.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się