Jak ograniczyć dostęp do sekcji usługi Azure App Service Monolith


Zastanawiam się, czy jest możliwe (za pomocą usługi App and Slots Service) zablokowanie publicznego dostępu do niektórych elementów aplikacji.
Obecnie mamy aplikację składającą się z wielu aplikacji internetowych, które współdziałają z dużą liczbą usług WCF. Szukałem (bezskutecznie) sposobu, w jaki aplikacja może współdziałać z usługami WCF, ale nie są one publicznie dostępne. Próbowałem powiązać punkty końcowe WCF z localhost, ale aplikacja nie mogła ich zobaczyć.
Czyli - gdyby ktoś miał odwiedzić

http:// myapplication/Services/
http://myapplication/Services/
* w jego przeglądarce zwróci 404, ale aplikacja może je zobaczyć w środku. Znalazłem różne przewodniki po tablicach routingu, sieciach wirtualnych itp. Dotyczące podobnych rzeczy, ale wydaje się, że nie mogą tego osiągnąć w przypadku ruchu wewnętrznego w aplikacji monolitycznej.
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się