Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Wyjątek roztrzasłowy podczas korzystania z JaxB


Mam kod Java, a ja próbuję go zdemontować i zapisać plik XML na moim komputerze za pomocą JaxB, ale mam wyjątek od marszałkowania:
Exception in thread "main" javax.xml.bind.MarshalException
- with linked exception:
[com.sun.istack.internal.SAXException2: unable to marshal type "java.lang.String" as an element because it is missing an @XmlRootElement annotation]
at com.sun.xml.internal.bind.v2.runtime.MarshallerImpl.write(MarshallerImpl.java:311)
at com.sun.xml.internal.bind.v2.runtime.MarshallerImpl.marshal(MarshallerImpl.java:236)
at javax.xml.bind.helpers.AbstractMarshallerImpl.marshal(AbstractMarshallerImpl.java:103)
at xml.ConfList.addToList(ConfList.java:29)
at xml.Tester.work(Tester.java:34)
at xml.Tester.main(Tester.java:16)
Caused by: com.sun.istack.internal.SAXException2: unable to marshal type "java.lang.String" as an element because it is missing an @XmlRootElement annotation
at com.sun.xml.internal.bind.v2.runtime.XMLSerializer.reportError(XMLSerializer.java:237)
at com.sun.xml.internal.bind.v2.runtime.LeafBeanInfoImpl.serializeRoot(LeafBeanInfoImpl.java:126)
at com.sun.xml.internal.bind.v2.runtime.XMLSerializer.childAsRoot(XMLSerializer.java:483)
at com.sun.xml.internal.bind.v2.runtime.MarshallerImpl.write(MarshallerImpl.java:308)
... 5 more
Java Result: 1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 9 seconds)

Kod JaxB, którego używam:
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.List;
import javax.xml.bind.JAXBContext;
import javax.xml.bind.JAXBException;
import javax.xml.bind.Marshaller;
import javax.xml.bind.Unmarshaller;
public class ConfList { private static final String fileName = "Source.xml";
List<String> xmlConfList;
private Object object; public ConfList(Object object){
this.object = object;
} public void addToList() throws IOException, JAXBException { File file = new File(fileName);
JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(XmlConf.class);
Marshaller jaxbMarshaller = jaxbContext.createMarshaller(); jaxbMarshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, true); jaxbMarshaller.marshal(object, file);// i got the exception here
jaxbMarshaller.marshal(object, System.out); }
}

Klasa główna, której używam:
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import javax.xml.bind.JAXBException;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.TransformerException;
import javax.xml.xpath.XPathExpressionException;import org.xml.sax.SAXException;public class Tester{ public static void main (String [] args) throws XPathExpressionException, IOException, ParserConfigurationException, SAXException, TransformerException, JAXBException{ work(); } public static void work () throws IOException, ParserConfigurationException, SAXException, XPathExpressionException, TransformerException, JAXBException{
String surl = "[url=http://api.worldweatheronline.com/free/v1/weather.ashx?q=Cairo&format=xml&num_of_days=1&key=wd63kxr294rcgvbynhaf2z4r";]http://api.worldweatheronline. ... 3B%3B[/url]
XmlSource xml = new XmlSource(surl);
xml.validate();
xml.load();
ArrayList<String> paths = xml.getAllPaths(); for(String path : paths){
System.out.println(path);
} ConfList v = new ConfList(xml.getXml());
v.addToList(); }
}

XmlConf, klasa:
import java.net.URL;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAttribute;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;@XmlRootElement(name = "XmlSource")
public class XmlConf { private URL url;
private List<String> path = new ArrayList<String>();
private String urlp;
private Map<String, String> parameters;
private String host;
public URL getUrl() {
return url;
}
@XmlAttribute(name = "URL")
public void setUrl(URL url) {
this.url = url;
}
@XmlElement
public List<String> getPath() {
return path;
}
public void setPath(String path) {
this.path.add(path);
}
@XmlElement
public void setUrlPath(String urlp){
this.urlp = urlp;
}
public String getUrlPath(){
return urlp;
}
public void setParameters(Map<String, String> parameters){
this.parameters = parameters;
}
public Map<String, String> getParameters(){
return parameters;
}
public void setHostName(String host){
this.host = host;
}
public String getHostName(){
return host;
}
}

Należy pamiętać, że wszystkie metody (klasy XMLSource) są wykonywane prawidłowo.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Poniżej znajduje się przykładowy kod, który rozpakuje część XML do instancji
XmlConf
, a następnie przekieruje ją z powrotem do XML.

Demonstracja

import java.io.File;
import javax.xml.bind.*;public class Demo { public static void main(String[] args) throws Exception {
JAXBContext jc = JAXBContext.newInstance(XmlConf.class); Unmarshaller unmarshaller = jc.createUnmarshaller();
File xml = new File("src/forum16762200/input.xml");
XmlConf xmlConf = (XmlConf) unmarshaller.unmarshal(xml); Marshaller marshaller = jc.createMarshaller();
marshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, true);
marshaller.marshal(xmlConf, System.out);
}}


input.xml/Output

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<XmlSource URL="[url=http://www.example.com">]http://www.example.com">[/url]
<parameters>
<entry>
<key>A</key>
<value>a</value>
</entry>
<entry>
<key>B</key>
<value>b</value>
</entry>
</parameters>
<path>foo</path>
<urlPath>bar</urlPath>
</XmlSource>

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się