DocumentFormat.OpenXml.Packaging dodaj jako łącze


Próbuję dodać link
DocumentFormat.OpenXml.Packaging
w
Visual Studio 2012
. Ale jeśli przejdę do „Materiały referencyjne” & > „Dodaj odniesienie”, nie będzie takiego linku. Cały wieczór szukałem w Google i nigdy go nie znalazłem. Często widziałem, że muszę spojrzeć na zakładkę „.NET” w linkach. Ale nie ma karty o nazwie „.NET”. Czy ktoś może mi pomóc wyjść z tej głupiej sytuacji?
Podziękować!
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Przejdź do
Solution Explorer
& > kliknij prawym przyciskiem myszy
odwołania
, a następnie kliknij opcję
Zarządzaj pakietami NuGet
. Następnie wyszukaj na karcie Online
DocumentFormat.OpenXml
i zainstaluj go. Kiedy już będziesz mógł użyć
DocumentFormat.OpenXml
.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

OfficeOpenXml i ExcelPackage są częścią tego pakietu.
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

https:// www.nuget.org/packages/DocumentFormat.OpenXml
https://www.nuget.org/packages ... nXml/
/
Nu get: wpisz poniżej
Zainstaluj pakiet DocumentFormat.OpenXml

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się