Czy mogę użyć pliku odpowiedzi cfg.ini podczas instalacji systemu Windows Server 2012 „R2” Essentials


Oczywiście informacja w tym linku „TYLKO” odnosi się do NOT-R2.
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2830511
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2830511
Czy R2 może użyć pliku odpowiedzi cfg.ini w ten sposób?
A może „R2” używa pliku .xml, a NIE pliku odpowiedzi cfg.ini?
Podziękować.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Nie, nie jest obsługiwany w taki sam sposób, jak inny niż R2.
Wstępną konfigurację systemu Windows Server 2012 Essentials R2 można wykonać za pomocą programu PowerShell.
Patrz na to

połączyć
https://technet.microsoft.com/ ... 76325(v=wps.630).aspx
aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych poleceń cmdlet
         Start-WssConfigurationService
cmdlet.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się