Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Ogranicz dostęp do panelu sterowania dla jednego użytkownika


Czy istnieje sposób na ograniczenie dostępu do Panelu sterowania do określonych użytkowników w systemie Windows 2008 R2?
Znalazłem tylko sposób na odmowę dostępu wszystkim użytkownikom z ograniczeniami w zasadach grupy, ale nie sposób na zrobienie tego tylko dla określonych użytkowników.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Powinieneś być w stanie to zrobić za pomocą filtrowania zabezpieczeń GPO. Utwórz grupę dla użytkowników, którym chcesz odmówić dostępu do panelu sterowania i dodaj odpowiednich użytkowników do grupy. Utwórz obiekt zasad grupy z odpowiednimi ustawieniami i połącz go z jednostką organizacyjną, w której znajdują się obiekty użytkowników (lub z domeną, jeśli użytkownicy są domyślnie w kontenerze Użytkownicy), ustaw filtr zabezpieczeń, aby obiekt zasad grupy był stosowany tylko do tej grupy (i usuń uwierzytelnionych użytkowników).

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się