rdp

RDP zakończyło się pomyślnie, ale serwer RPC nie jest dostępny dla QWINSTA.


Jako klient używam komputera z systemem Windows 7. Serwer to komputer z systemem Windows Server 2008. Kiedy uzyskuję dostęp do serwera za pomocą aplikacji pulpitu zdalnego (mstsc), łączy się on pomyślnie. Ale kiedy wykonuję następujące polecenie w wierszu poleceń, pojawia się błąd „Serwer RPC jest niedostępny”.
qwinsta/server:servername

Uwaga. Mój komputer i komputer klienta znajdują się w różnych domenach. Domyślam się, że polecenie QWINSTA nie używa portu 3389, który jest domyślnym portem RDP.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się