Windows Server 2008 R2 VPN, logowanie za pomocą klucza publicznego/prywatnego?


Dzięki SSH możesz zalogować się do serwera za pomocą pary kluczy publiczny/prywatny. Czy możesz zrobić coś podobnego z VPN dla serwera 2008?
na przykład korzystając z CA na serwerze VPN, wystaw certyfikat dla określonej maszyny, który wygaśnie po pewnym czasie. Użytkownik instaluje klucz na swoim komputerze, łączy się z VPN. zamiast prosić o nazwę użytkownika i hasło, są automatycznie logowani na określone (nieuprzywilejowane) konto. Po wygaśnięciu certyfikatu wyświetlają błąd podczas logowania.
Czy to możliwe?
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Tak. Wykorzystuje infrastrukturę IP-Sec w systemie Windows. Certyfikaty SSL klienta są wydawane klientom, a serwer jest skonfigurowany do akceptowania certyfikatów wystawionych przez ten urząd certyfikacji.
http://technet.microsoft.com/e ... 87761(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/e ... 87761(WS.10).aspx

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się