Porównaj ceny domen i usług IT, sprzedawców z całego świata

Użytkownik gitolite git pyta o hasło z ważnymi kluczami


Moja instalacja gitolite nagle zaczyna prosić o hasło, sprawdziłem
/var/log/secure
plik i znalazłem to.
sshd[9071]: User git not allowed because account is locked
sshd[9072]: input_userauth_request: invalid user git

Po szybkim wyszukiwaniu przeczytałem, że rozwiązaniem jest
sudo passwd -u git

Ale daje taką odpowiedź:
Unlocking password for user git.
passwd: Warning: unlocked password would be empty.
passwd: Unsafe operation (use -f to force)

Użyłem -f do sprawdzenia i tak, problem został rozwiązany. Ale czy jest wada bezpieczeństwa? Nie chcę, aby to konto miało hasło, używaj tylko uwierzytelniania za pomocą klucza.
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Wadą bezpieczeństwa jest to, że teraz twój
         git
Użytkownik nie ma hasła i każdy może się zalogować bez hasła (lub klucza)!
Aby rozwiązać problem, konto nie powinno być blokowane, ale

musieć

mieć hasło, nawet jeśli nikt go nigdy nie używa. Ustaw losowe hasło do konta i upewnij się, że klucze ssh działają poprawnie.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się