Wpływ zmiany aliasu Exchange


Jakiś czas temu dokonaliśmy migracji z Exchange 2003 na Exchange 2010.
Starsi użytkownicy mają pasujące nazwy użytkowników, takie jak aliasy FirstNameLastInitial i Exchange.
Nowi użytkownicy rozpoczynający migrację mają loginy jak powyżej, ale aliasy to imię i nazwisko.
Wszyscy użytkownicy mają podstawowy adres e-mail, taki jak Imię.Nazwa@moja_domena.com.
Naprawdę chciałbym to uporządkować - jakie są potencjalne problemy, które mogą się pojawić przy zmianie starych aliasów na Imię.Ostatnie? Nie używamy złączy POP. Używamy OWA/ActiveSync.
Zaproszony:

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się