nie można uruchomić skryptu w systemie Linux przy użyciu plink


Nie mogę uruchomić skryptu w systemie Linux przy użyciu
    plink.exe
... Używam mojego użytkownika

X

aby się zalogować, a skrypt jest podany

w

użytkownik, dla którego potrzebuję sudo

w

i uruchom go. Udało mi się to zrobić ręcznie w wierszu poleceń, ale nie za pomocą skryptu (do automatyzacji).
plink.exe -v -t -l user(x) -pw ****** -ssh hostname "sudo su -y/abc/abc/start.sh"

ponownie zostanie poproszony o podanie hasła. utknąłem tam
Started a shell/command
[sudo] password for X:

Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

Możesz skonfigurować sudo na swoim zdalnym hoście, aby użytkownik X mógł wykonać twój skrypt bez uwierzytelniania hasłem:
#/etc/sudoers
# or new include file in/etc/sudoers.d/ user-X ALL=(user-Y) NOPASSWD:/abc/abc/start.sh

I zazwyczaj nie biegasz
     sudo
wykonać
     su
ale przełącz się bezpośrednio na użytkownika, dla którego chcesz uruchamiać swoje polecenia, np .:
sudo -u user-Y/abc/abc/start.sh

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się