Scalanie zmiennej z ciągiem znaków w pliku konfiguracyjnym


Mam następujące ustawienia w moim pliku konfiguracyjnym
upload_set_form_field $upload_field_name.name "$upload_file_name";

Ale chcę zmienić nazwę wybranego parametru na:
upload_set_form_field ($upload_field_name+"[name]") "$upload_file_name";

Więc mogę uzyskać „załącznik [nazwa]”, ale to nie działa. Byłbym bardzo zadowolony, gdyby ktoś mógł mi pomóc w konkatenacji zmiennych z ciągiem znaków w pliku konfiguracyjnym nginx :).
Zaproszony:
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

To działa:
set $foo = 'foo';
set $foobar "${foo}bar";
Anonimowy użytkownik

Anonimowy użytkownik

Potwierdzenie od:

W Nginx nie ma znaku konkatenacji, jest on oparty na poprawnych i nieprawidłowych znakach, na przykład w dyrektywie:
try_files $uri $uri/ @fallback;

$ uri to zmienna, a/to ciąg, który ma być dodany jako/nie może znajdować się w nazwie zmiennej.
Podobnie powinieneś spróbować
$upload_field_name[name] "$upload_file_name";

Jeśli to nie zadziała, spróbuj.
set $foo [name];
$upload_field_name$foo "$upload_file_name";

Jednak nie mogę powiedzieć, czy moduł ładujący na to pozwala. Mogą również występować drobne błędy składniowe.

Aby odpowiedzieć na pytania, Zaloguj się lub Zarejestruj się